انواع پست ها

وقتی وارد فروشگاهی می شوید و خریدی انجام می دهید در هنگام پرداخت وجه فروشنده یک رسید باریک در اختیار شما قرار می دهد که حاوی لیست و قیمت محصولات خریداری شده شماست. این رسید بعضا بجای فاکتور در اختیار مشتری قرار می گیرد. این رسید همان رول فیش پرینتر یا رول رسید مشتری است!